KOLEKCJA KONOPNA PRANAMAT ECO ❤️
Zupełnie nowe limitowane zestawy konopne.
Obserwuj nas

Twój koszyk jest pusty

Dodaj coś, co mnie uszczęśliwi :)

Kup teraz
Subtotal:
Zniżka:
Karta podarunkowa:
Suma całkowita:

Ekspresowe metody płatności

3D secure
Mastercard
VISA
STRIPE
Dotpay
Paysera
ClearPAY
PayPal

REGULAMIN

Korzystając z niniejszej strony użytkownik potwierdza, że przeczytał i zgodził się na następujące warunki:

Do niniejszych Warunków zastosowanie ma następująca terminologia; „Klient”, „użytkownik” odnosi się do użytkownika, osoby mającej dostęp do tej strony internetowej i akceptującego warunki Firmy. „Firma”, „my” i „nas” odnosi się do Firmy, Pranamat Sales & Marketing, zarejestrowanej na Łotwie pod numerem 40103940495 z siedzibą przy 29B Mukusalas str., Ryga, LV-1004, Łotwa. „Strona” lub „Strony” odnosi się zarówno do Klienta, jak i do Firmy, lub albo do Klienta, albo do Firmy. Niniejsze warunki przedstawiają zasady użytkowania niniejszej strony internetowej i mają zastosowanie do wszystkich zakupów produktów dokonanych poprzez tę stronę internetową. Korzystając z naszej strony internetowej potwierdzasz, że akceptujesz te Warunki i wyrażasz zgodę na ich przestrzeganie. W przypadku, gdy użytkownik nie zgadza się na niniejsze Warunki, nie wolno mu korzystać z tej strony internetowej. Użytkownik ponosi ponadto odpowiedzialność za to, by zapewnić, iż wszystkie osoby mające dostęp do naszej strony internetowej poprzez jego łącze internetowe miały świadomość niniejszych Warunków i innych mających zastosowanie zasad, i że się z nimi zgadzają.

1. POLITYKA PRYWATNOŚCI I POUFNOŚĆ

Dokładamy starań, aby chronić prywatność użytkownika. Uprawnieni pracownicy w ramach Firmy wykorzystują ograniczone informacje zebrane od indywidualnych klientów jedynie w razie potrzeby.

Dane Klienta są jednak uważane za poufne i tym samym mogą być przekazywane osobom trzecim jedynie zgodnie z naszą Polityką prywatności.

W niektórych przypadkach użytkownik posiada prawo, na mocy Rozporządzenia o ochronie danych osobowych, odnośnie do jego danych osobowych, w tym prawo do otrzymania egzemplarza danych osobowych, które o nim przechowujemy, jak też prawo do złożenia skargi.

W odpowiednich przypadkach Klient zostanie zaopatrzony w odpowiednie informacje pisemne, prospekty oraz egzemplarze danych w ramach zawartej umowy, dla korzyści obu stron.

Dane osobowe użytkownika nie zostaną sprzedane, udostępnione ani wypożyczone żadnej osobie trzeciej, a jego adres e-mail nie będzie wykorzystany do rozsyłania nieproszonej poczty. Wszelkie wiadomości e-mail wysyłane przez tę Firmę będą dotyczyły jedynie dostarczenia ustalonych usług i produktów.

Po więcej informacji prosimy o zapoznanie się z naszą Polityką prywatności.

2. ODPOWIEDZIALNOŚĆ SKLEPU INTERNETOWEGO

2.1. Sklep internetowy jest własnością Sprzedającego i jest przeznaczony do zdalnej sprzedaży produktów przez Internet.

2.2. Sklep internetowy nie wymaga od Kupującego specjalnego wymogu używania go do przeglądania produktu, obliczania i składania zamówienia, na przykład rejestracji lub zawarcia umowy o korzystaniu z zasobów sklepu internetowego.

2.3. Sklep internetowy nie ponosi odpowiedzialności za treść lub dokładność informacji podanych przez Kupującego podczas składania zamówienia.

3. ODPOWIEDZIALNOŚĆ KUPUJĄCEGO

3.1. Kupujący jest odpowiedzialny za dokładność informacji podanych w celu złożenia zamówienia i nie ponosi odpowiedzialności za roszczenia osób trzecich.

3.2. Kupujący potwierdza swoją zgodę na warunki określone w niniejszej umowie przy składaniu zamówienia w sklepie internetowym.

3.3. Kupujący może bezpłatnie korzystać z zasobów sklepu internetowego, aby zobaczyć i wybrać produkt, a także sformalizować zamówienie.

3.4. Produkt nabywa nabywca wyłącznie w celach osobistych, rodzinnych lub domowych, niezwiązanych z żadną działalnością komercyjną.

4. PRZEDMIOT OFERTY

4.1. Sprzedający, na podstawie zamówienia (zamówień) Kupującego, sprzedaje Kupującemu towary zgodnie z warunkami i według cen ustalonych przez Sprzedającego w ofercie i załącznikach, pod warunkiem, że towary znajdują się w magazynie Sprzedającego.

4.2. Dostawa towarów zamówionych i opłaconych przez Kupującego jest dokonywana przez Sprzedającego.

4.3. Relacje między Kupującym a Sprzedającym podlegają ustawodawstwu Łotwy, w tym przepisom łotewskiego kodeksu cywilnego o sprzedaży detalicznej i łotewskiemu prawu w zakresie ochrony praw konsumentów.

4.4. Uznaje się, że osoba zaakceptowała wszystkie warunki oferty (przyjęcie oferty) i jej załączniki w całości i bez wyjątku od momentu otrzymania przez Sprzedającego wiadomości o zamiarze zakupu towarów przez Kupującego na warunkach oferowanych przez Sprzedającego. W przypadku przyjęcia oferty uważa się, że dana osoba zawarła umowę ze Sprzedającym na zakup i sprzedaż zamówionego towaru i nabywa status Kupującego.

5. WYKONANIE UMOWY KUPNA-SPRZEDAŻY

5.1. Kupujący może złożyć zamówienie w sklepie internetowym, zgodnie z warunkami umowy zakupu (oferta publiczna sklepu internetowego).

5.2. Składając zamówienie w sklepie internetowym, Kupujący musi wprowadzić następujące informacje:

 5.2.1. Imię i nazwisko Kupującego produkt.

 5.2.2. Adres dostawy produktu.

 5.2.3. Telefon kontaktowy i adres e-mail Kupującego produkt.

5.3. Zgoda Kupującego jest realizowana poprzez wpisanie odpowiednich informacji w formularzu zamówienia sklepu internetowego.

5.4. Sklep internetowy nie edytuje informacji Kupującego bez zgody Kupującego.

6. INFORMACJE O PRODUKCIE

6.1. Produkt jest prezentowany na stronie za pomocą graficznych próbek zdjęć, które są własnością sklepu internetowego.

6.2. Każdemu obrazowi graficznemu towarzyszą informacje tekstowe: nazwa, wymiary, cena i opis towarów.

6.3. W przypadku pytań Nabywcy, dotyczących właściwości i cech towarów, Kupujący musi skontaktować się ze Sprzedającym telefonicznie, mailowo lub korzystając z formularza kontaktowego przed złożeniem zamówienia.

6.4. Na żądanie Kupującego, kierownik sklepu internetowego ma prawo podać (telefonicznie lub e-mailem) inne informacje, które są niezbędne i wystarczające, z punktu widzenia Kupującego, do podjęcia decyzji o zakupie dobra.

7. PROCEDURA ZAKUPU TOWARÓW

7.1. Kupujący ma prawo złożyć zamówienie na dowolny produkt oferowany w sklepie internetowym. Kupujący może zamówić dowolną ilość produktów. Wyjątki od tej zasady są wskazane w opisie każdego produktu w przypadku konkretnych kampanii, wycofania produktu itp.

7.2. Kupujący może złożyć zamówienie przez sklep internetowy.

7.3. Po złożeniu zamówienia, Sprzedający potwierdza zamówienie, wysyłając wiadomość e-mail potwierdzającą przyjęcie zamówienia, wskazując cenę wybranego produktu i łączną kwotę zamówienia za pośrednictwem sklepu internetowego.

7.4. W przypadku braku towaru w magazynie, kierownik sklepu internetowego jest zobowiązany powiadomić o tym Kupującego (telefonicznie lub za pośrednictwem poczty internetowej).

7.5. Jeśli produkt zostanie wyprzedany, Kupujący ma prawo do zastąpienia go innym lub anulowania zamówienia.

8. CENA PRODUKTU

8.1. Cena produktu w sklepie internetowym jest podana w polskich złotych lub innej, wybranej, walucie.

8.2. Cena produktu wskazanego na stronie internetowej może zostać zmieniona jednostronnie w sklepie internetowym, ale po tym, jak produkt został zamówiony i opłacony przez Kupującego, ceny nie można zmienić.

8.3. Całkowity koszt zamówienia składa się z kosztu produktu i kosztu wysyłki.

9. PŁATNOŚĆ ZA PRODUKT

9.1. Sposoby i procedura płatności za produkt, są podane na stronie internetowej, w części „Warunki dostawy i zwrotu”. W razie potrzeby, Kupujący musi uzgodnić ze sklepem internetowym niezbędną procedurę i warunki płatności zamówionego produktu.

9.2. Kupujący może zapłacić za produkt dowolną metodą, którą wybrał w sklepie internetowym.

10. DOSTAWA PRODUKTÓW

Metody, procedura i okres płatności produktu są podane na stronie internetowej w sekcji „Warunki dostawy i zwrotu”.

11. GWARANCJA I REKLAMACJA PRODUKTÓW

11.1. Okres gwarancji na towary określony jest na stronie internetowej sklepu internetowego.

11.2. Kupujący ma prawo do zmiany lub zwrotu produktu w dobrym stanie, o ile zachowano oryginalne opakowanie produktu oraz dokumenty dostawy i płatności. Jeśli Kupujący otrzyma wadliwy produkt lub zaobserwuje jakiekolwiek anomalie w okresie podlegającym gwarancji i reklamacji, powinien wysłać wiadomość na adres: [email protected], opisując wadę i dołączając zdjęcie produktu i poczekać na odpowiedź specjalisty. Reklamacja zostanie rozpatrzona maksymalnie w ciągu 14 dni od daty otrzymania zgłoszenia reklamacyjnego.

12. ZWROT PRODUKTU

12.1. Produkt w dobrym stanie można zwrócić w ciągu 30 dni od złożenia zamówienia, pod warunkiem, że zachowane jest oryginalne opakowanie produktu oraz dokumenty dostawy i płatności. Koszty wysyłki zwrotnej nie podlegają zwrotowi.

12.2. W przypadku zwrotu wadliwego produktu, Klient otrzymuje zwrot pełnej kwoty, zgodnie z ceną podaną w zamówieniu. Koszty poniesione przez Klienta związane z odesłaniem towaru o nieodpowiedniej jakości są zwracane, jeżeli istnieje potwierdzenie pokwitowania wydatków Klienta i jego pisemny wniosek o zwrot poniesionych kosztów, przesłany na adres [email protected].

12.3 Jeśli do zamówienia został dołączony prezent, Klient dokonując zwrotu ma obowiązek odesłania prezentu. Podstawą otrzymania prezentu jest kupno produktu w naszym sklepie internetowym, a w momencie zwrotu zamówienia Klient traci prawo do posiadania prezentu. W przypadku odesłania towaru bez prezentu, zwrócone środki zostaną pomniejszone o wartość prezentu.

12.4. Zwrot środków odbywa się w ciągu 10 dni roboczych od otrzymania przesyłki wraz ze zwrotem do magazynu.

13. ODPOWIEDZIALNOŚĆ STRON

13.1. Odpowiedzialność stron ustala się zgodnie z ustawodawstwem Łotwy.

13.2. Sprzedający nie ponosi odpowiedzialności za szkody wyrządzone Kupującemu w wyniku niewłaściwego użytkowania zamówionych produktów ze sklepu internetowego.

13.3. Strony są zwolnione z odpowiedzialności za naruszenie lub nienależyte wykonanie zobowiązań zawartych w umowie z powodu działania siły wyższej.

14. INNE WARUNKI

14.1. Stosunek umowny między sprzedawcą a Nabywcą podlega ustawodawstwu Łotwy.

14.2. Niniejsza umowa wejdzie w życie w dniu przyjęcia oferty przez Kupującego i nie zostanie wygaszona do czasu wypełnienia przez strony wszystkich zobowiązań.

14.3. Wszelkie spory lub nieporozumienia między stronami, które mogą wyniknąć w wykonaniu zobowiązań wynikających z niniejszej umowy, zostaną rozstrzygnięte w drodze mediacji. W przypadku, gdy nie mogą ich rozwiązać, strony mają prawo odwołać się do sądów w celu obrony swoich interesów.

14.4. Sklep internetowy zastrzega sobie prawo do rozszerzenia lub ograniczenia oferty handlowej na stronie internetowej, uregulowania dostępu do zakupu dowolnego produktu, a także do zawieszenia lub przerwania sprzedaży jakiegokolwiek produktu, jeśli uzna to za stosowne.

14.5 Promocje organizowane w sklepie internetowym nie łączą się. Sprzedawca ma prawo zmienić lub zakończyć promocję przed czasem. Promocje nie działają wstecz.

OŚWIADCZENIE O PRYWATNOŚCI

Dążymy do ochrony Twojej prywatności. Upoważnieni pracownicy w firmie w oparciu o potrzebę wiedzy wykorzystują wyłącznie informacje zebrane od poszczególnych klientów. Stale przeglądamy nasze systemy i dane, aby zapewnić jak najlepszą obsługę naszych klientów. Parlament stworzył określone przestępstwa dotyczące nieautoryzowanych działań przeciwko systemom komputerowym i danym. Zbadamy wszelkie takie działania w celu ścigania i / lub wszczęcia postępowania cywilnego w celu odzyskania odszkodowania od osób odpowiedzialnych. Więcej informacji można znaleźć na naszej stronie Polityka prywatności.